ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
कात्तिक ११, २०७८ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम खारेज सम्बन्धमा
कात्तिक २८, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधी, २०७७
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०९- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, बाँके जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०९- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, बर्दिया जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०९- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, रोल्पा जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०८- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, अर्घाखाँची जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०८- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, कपिलवस्तु जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०७- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, रुपन्देही जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०७- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, पाल्पा जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ २०७७/०६/०७- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १६, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम सहजकर्ताको (दाङ जिल्लाको) अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना
कात्तिक १६, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम सहजकर्ताको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!