प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मन्त्रीहरुको विवरण
सि.नं. नाम पद मन्त्रालयको नाम मोबाईल नं.
श्री डिल्ली बहादुर चौधरी मा. मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय 9858020750
9801121750
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
श्री धन बहादुर मास्की मा. मन्त्री अर्थ मन्त्रालय 9851131548
श्री राजु खनाल मा. मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालय 9857830250
श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय मा. मन्त्री गृह मन्त्रालय 9857022598
श्री भण्डारी लाल अहिर मा. मन्त्री कृषि तथा भूमि व्यस्था मन्त्रालय 9840023034
श्री चन्द्रकेश गुप्ता मा. मन्त्री सामाजिक विकास मन्त्रालय 9857015874
श्री धर्म बहादुर चौधरी मा. मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 9858052187
मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन मितिः २०८०।०२।०८