मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असार ७, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०३।०१
जेठ ३२, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०२।३२
जेठ २९, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०२।२४
जेठ २१, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०२।१८
जेठ २१, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०२।१३
जेठ १५, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०२।०९
बैशाख २४, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०१।२३
बैशाख २०, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०१।१८
बैशाख २०, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०१।१२
बैशाख ७, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०१।०६
बैशाख ७, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८१।०१।०६
बैशाख ७, २०८१ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०८०।१२।२६