सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असोज ५, २०८० मिति २०८०।०६।०२ गतेको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी बैठकका निर्णयहरु
साउन २९, २०८० मिति २०८०।०४।२२ गतेको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी बैठकका निर्णयहरु
साउन १७, २०८० मिति २०८०।०४।०९ गते, १३० औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
साउन ४, २०८० माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा मिति २०८० श्रावण ३ गतेको सचिव बैठकमा दिएको निर्देशन
साउन ४, २०८० मिति २०८० श्रावण १ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु
असार ११, २०८० मिति २०८० असार ११, सोमबारको सचिव बैठकका निर्णयहरु
चैत १४, २०७९ ११३ औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
चैत १४, २०७९ ११२ औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
चैत १४, २०७९ १११ औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
असार २०, २०७९ ११०औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
पुस १८, २०७८ १०० औं सचिव बैठका निर्णयहरु
मंसिर १६, २०७८ ९७औं सचिव बैठका निर्णयहरु