सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख २४, २०८१ मिति २०८१।०१।०७ गतेको १४२औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
बैशाख ७, २०८१ मिति २०८०।१२।२७ गतेको १४१औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
चैत ८, २०८० मिति २०८०।१२।०७ गतेको १४०औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
फागुन १४, २०८० मिति २०८०।११।१३ गतेको १३९औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
माघ १०, २०८० मिति २०८०।०९।२३ गतेको १३८औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
मंसिर २१, २०८० मिति २०८०।०७।२२ गतेको १३६औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
असोज २९, २०८० मिति २०८०।०६।२९ गतेको १३५औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
असोज १७, २०८० मिति २०८०।०६।१५ गतेको १३४औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
असोज ५, २०८० मिति २०८०।०६।०२ गतेको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी बैठकका निर्णयहरु
साउन २९, २०८० मिति २०८०।०४।२२ गतेको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी बैठकका निर्णयहरु
साउन १७, २०८० मिति २०८०।०४।०९ गते, १३० औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
साउन ४, २०८० माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा मिति २०८० श्रावण ३ गतेको सचिव बैठकमा दिएको निर्देशन