सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
भदौ ५, २०८० स्टेशनरी तथा कार्यालय मसलन्द खरिद सम्बन्धी e-bidding सहित शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान
असार १२, २०८० निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
चैत १४, २०७९ दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
फागुन १९, २०७९ चमेनागृह संचालन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
माघ १८, २०७९ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि सूचना
पुस १९, २०७९ घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
पुस ६, २०७९ नव प्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
पुस ६, २०७९ कर्मचारी आवास सुविधा सम्बन्धमा
मंसिर २७, २०७९ चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
मंसिर १४, २०७९ नवप्रवर्तन साझेदारी कोष मार्फत कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी अवधारणा-पत्र पेश गर्ने सूचना
असोज ९, २०७९ JDS-2023/24 मनोनयन सम्बन्धमा
असोज ४, २०७९ ईलेक्ट्रोनिक्स इक्‍वीपमेन्टहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना