प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १६, २०८० मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कर्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
माघ १५, २०८० मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०
माघ १०, २०८० प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०
जेठ २६, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
जेठ २५, २०७९ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व. ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम
माघ ५, २०७८ आ.व. ०७८/७९ पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी
कात्तिक २५, २०७८ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
भदौ १५, २०७८ आ.व. ०७७/७८ को खर्चको फाँटवारी
साउन २५, २०७८ प्रदेश स्थापनाको तीन बर्ष
साउन ३, २०७८ कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा।
जेठ २५, २०७८ आ.व. ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम
माघ ९, २०७७ पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी